20 jaar Schutterij Sint-Anna Achel

DSC02476Op de foto vlnr: Hans van Engelen, Bert Jansen, René Winters, Theo Joosten en Maurice WintersIn en om hun schutterslokaal in sportzone De Siggert heeft de Schutterij Sint-Anna Achel vzw haar 20-jarig bestaan gevierd. Bij deze gelegenheid werd de tweede koningsboom geplant door de eerste vrouwelijke koning Miriam van Engelen. Miriam kreeg de eer, vooraleer de boom in het plantgat ging, om een oorkonde in de gegraven kuil te leggen. Mocht ooit de oorkonde teruggevonden worden dan kunnen de vinders vernemen dat de zilverlinde geplant werd op 16 september in bijzijn van 50 gildebroeders en gildezusters. Bij de oorkonde steekt ook de ledenlijst van 2023 en de activiteitenlijst van dit werkjaar. Onder trommelgeroffel van Stan Lubse ging de oorkonde de grond in en daarna werd de koningsboom geplant. Met een heildronk op de boomplanting hoopt de schutterij dat de koningsboom veel lindebloesem zal voortbrengen en dat de bijen zich kunnen tegoed doen aan de nectar.
Kapitein Bert Jansen hielde de feestrede en blikte terug op hoe 20 jaar geleden in Achel opnieuw een schutterij tot stand kwam. Er is een hele weg afgelegd, in die mate dat de Achelse schutterij vaste voet heeft verworven in het Hamont-Achelse verenigingsleven. Naast de twee stichters, kapitein (voorzitter) Bert Jansen en deken-schrijver (secretaris) René Winters is ook Hans van Engelen vanaf het stichtingsjaar actief bij Sint-Anna Achel. Laatstgenoemde nam tijdens tijdens de receptie, als spreekbuis van de leden, het woord om hulde te brengen aan de drie bestuursleden Bert Jansen, René Winters en deken-schatbewaarder (penningmeester) Theo Joosten voor hun krachtdadige inzet bij de Achelse schutterij.
De familiedag werd afgesloten met een koud en warm buffet.

 (Foto: May Mertens)