Schutterij Sint-Anna plantte eerste 'Koningsboom'

Schutterij Sint-Anna Achel plantte op zaterdag 17 december, in flink vriesweer, haar eerste koningsboom in sportzone De Siggert. Nadat in augustus de schutterij haar eerste koningsschieting hield, werd beslist om op een latere datum een koningsboom te planten. De groendienst van de stad Hamont-Achel schonk een zilverlinde. Die kreeg een plaats in een uithoek van de sportzone, vlak achter de schietbomen van de schutterij.
Alvorens de boom in het plantgat gezet werd door koning Bart Koninkx mocht koningin Wendy Croonen een pvc-koker met oorkonde in het plantgat leggen. Onder trommelgeroffel van trommelaar Stan Lubse verdween de koker in het plantgat. Mocht ooit in de toekomst de koker gevonden worden, dan zal de vinder vernemen waarom de koningsboom geplant werd, wie er lid was van de schutterij in 2022 en welke activiteiten de schutterij in dat jaar gehad heeft.
Na het planten werd een borrel 'Schrobbelèr' achterover gedrukt als heildronk en met de wens dat de zilverlinde flink mag groeien zodat de bijen veel nectar kunnen binnenhalen in hun korven. Het planten van de koningsboom werd afgesloten met een drank en een hapje in de kantine van de schutterij.

Plantenkoningsboom17122022 (Foto: May Mertens)  

 
 

Eerste koning bij Sint-Anna Achel heet Koninkx

DSC01309 De eerste koning Bart Koninkx met zijn ouders en zoon DriesDSC01293 Groepsfoto met koning Bart Koninkx en de deelnemende schutters.

Bestuurslid Bart Koninkx heeft op zaterdag 27 augustus 2022 bij het 170ste schot zich tot koning geschoten bij de Achelse schutterij Sint-Anna.

In het nog jonge bestaan van de schutterij was dit de eerste keer dat er een koningschieting plaatsvond. Sinds vorig jaar heeft de schutterij het zeer oude koningszilver van de vroegere Achel schutterij Sint-Anna in haar bezit gekregen. Met een nieuw vaandel en het koningszilver kon nu het koningschieten georganiseerd worden.


DSC01280

Er waren 19 schutters die in beurtrol een schot mochten lossen en de buks richtten op de rode ring rond de vogel.

Vanaf het 140ste schot begon de spanning erin te komen en moesten er op verschillende plaatsen nog stukjes uit de ring geschoten worden. Trommelgeroffel maakte het nog wat spannender wanneer de schutter met zijn schot hoopte dat de vogel naar beneden zou komen.

IMG 20220827 170905 De vogel valt sierlijk naar beneden bij het 170ste schot door Bart Koninkx

Bart Koninkx bracht het verlossende 170ste schot en onder luid gejuich viel de vogel op de schuttersweide in sportzone de Siggert.

Tijdens het ceremoniële gedeelte achteraf werd de eerste koning van Schutterij Sint-Anna Achel plechtig geïnstalleerd. Bij de roep van 'lang leve de koning' wierpen alle deelnemende schutters hun zwarte hoed met witte veer gelijktijdig de lucht in. Een prachtig slot op deze historische dag van de Hamont-Achelse schutterij en dat met een koning die zijn naam alle eer aan doet.

 

 

René Winters, deken-schrijver
(Foto's: May Mertens)

 

Oud koningszilver terug bij schutterij Sint-Anna Achel

Zondag 19 juni 2022 was voor onze jonge schutterij Sint-Anna Achel een historische dag. De Achelse gemeenschap was die dag in feest voor haar jaarlijkse Antoniusprocessie, die in het teken stond van 200 jaar Antoniusverering. De jubileumviering was twee jaar uitgesteld wegens corona. In 1820 kreeg Antonius van Padua een speciale plaats in de harten van de Achelse parochianen. De heilige ‘van de verloren voorwerpen’ kreeg in de kerk in de rechter zijbeuk een eigen altaar en in de loop der tijden schitterende glasramen. Dinsdag was en is nog altijd in Achel ‘Antoniusdag’.

Koningszilver met de twee stichters Bert Jansen en Rene WintersVaandrig Noël Vandekerkhof, René Winters, Miriam van Engelen en Bert Jansen

IMG 2171Het heroprichtingsschild

De Achelse schutterij die in 2003 heropgericht werd, pronkte die dag met het oude koningszilver van de vroegere Sint-Anna schutterij: een zilveren vogel en vier zilveren schilden, waarvan het oudste schild de datum draagt van 1646. Het oude koningszilver werd op een koningsmantel bevestigd, samen met een ‘heroprichtingsschild’ met daarop de naam van de schutterij, de namen van de twee stichters Bert Jansen en René Winters en de heroprichtingsdatum: 17 oktober 2003. Het heroprichtingsschild werd vervaardigd door Atelier Stiphout uit Helmond.

In bewaring gegeven

We moeten onze Achelse schutterij-voorvaderen en de verschillende gemeentebesturen meegeven dat ze met heel veel zorg zijn omgegaan met het oude Sint-Anna koningszilver. In het archief van de Monulfus- en Gondulfuskerk van Achel-Dorp – meer bepaald in de memoriegeschriften van pastoor Jean-Jacques Vossen, pastoor te Achel 1883 tot 1902 – staat een korte tekst met daarin de vermelding dat het oude koningszilver omstreeks 1871 in bewaring werd gegeven aan het gemeentebestuur.
Hierbij de tekst:

Tekst pastoor Vossen over Sint Anna schutterij uitsnede

Gilden
In ’t jaar 1900 bestaat er eene gilde van handboogschutters, ééne van voetboogschutters en een oude gilde “St-Monulphus en Gondulphus” die in het bezit is van een stuk grond.
Een vierde “St. Anna” is te niet gegaan rond 1871. De zilveren vogel met schelpen berust op het raadhuis: Op eene schelp leest men Christiaans pastor 1641 (moet zijn 1646, nota René Winters), op eene andere “douairière de Hubens”.

Tot 2014 werd het oude koningszilver bewaard in Achel, meer bepaald in het oude en nieuwe gemeentehuis. In juni 2014 werd het koningszilver overgebracht naar het Grevenbroekmuseum in het Simonshuis te Achel om tentoongesteld te worden, samen met het originele oude koningszilver van de andere Achelse schutterij Monulfus en Gondulfus.

Een nieuwe schutterij in Achel
Tijdens een persconferentie op zaterdag 5 april 2003 werd bekendgemaakt dat Achel opnieuw een schutterij zou krijgen. Initiatiefnemers-stichters waren Bert Jansen en René Winters, momenteel kapitein (voorzitter) en deken-schrijver (secretaris) van de schutterij.
Van drie Hamont-Achelse schepenen kregen de heroprichters toen de belofte dat het oude koningszilver terug in handen zou komen van de op te richten schutterij.
Op 17 oktober 2003 was men zover dat er een bestuur samengesteld werd, dag die aangehouden wordt als stichtingsdatum. Gestart vanaf nul kreeg de schutterij door de jaren heen gestalte. Met de nieuwbouw en buitenschietstand in sportzone De Siggert, waaraan drie jaren gewerkt werd met eigen leden en ingehuldigd op 17 september 2016, kon de schutterij haar blik richten op de toekomst. En dat was zorgen dat er een vaandel kwam en dat het oude koningszilver terug kwam waar het hoorde te zijn: bij de schutterij. Een vaandel en koningszilver zijn de voornaamste attributen en pronkstukken van een schutterij.

Koningszilver
Wijding van het vaandel 19 06 2022Op de rustplaats aan het Catharinadal kreeg het vaandel en het koningszilver de zegen van pastoor-moderator Innocent Ouedraogo.In juli 2020 kreeg de schutterij haar vaandel. Een volgende stap was toen in dezelfde maand het bestuur aan het stadsbestuur vroeg om het oude koningszilver van hun voorgangers in bezit te krijgen. Dat liep even anders uit dan de schutterij verwachtte. Uitgaande van eeuwenoude tradities – deze maakte de schutterij schriftelijk kenbaar bij de aanvraag - ging de schutterij ervan uit dat het koningszilver snel in haar bezit zou komen.
Voor de cultuurschepen en de erfgoedcommissie was het oude koningszilver een waardevol stuk erfgoed met zilveren vogel en schilden uit de 17de en 18de eeuw dat door meer dan ééuw in bewaring te hebben als eigendom werd beschouwd. Een overeenkomst om de overdracht te regelen, waarin beide partijen zich konden vinden, heeft lang aangesleept. Op 15 juni 2022 kon onze kapitein Bert Jansen het oude Sint-Anna koningszilver ophalen bij zilversmederij Frederic Lebouille in Valkenburg. De zilversmid had het koningszilver gereinigd en de schildjes aan de achterzijde voorzien van zilveren oogjes.
Antonius van Padua bracht beide partijen zover dat het koningszilver op zijn jaarlijkse processie kon voorgesteld worden aan de Achelse bevolking. De Antoniusprocessie was tevens een mooie gelegenheid om het vaandel en oude koningszilver te laten wijden.

 

Koningschieten
Nu er een vaandel is en het koningszilver terug in hun midden, kan de Achelse schutterij voor de eerste keer in haar bestaan koningschieten organiseren (zaterdag 27 augustus 2022). Het vaandel en koningszilver zijn onmisbaar in het ceremonieel gedeelte om de koning te bevestigen in zijn functie. Voorheen was er een alternatieve schieting ’Schutter van het Jaar’ met de zware schutterijbuks.
Het voortbestaan van schutterijen staat onder druk. Tal van schutterijen zetten de stap die ook de oude Achelse schutterij Sint-Anna nam omstreeks 1871: in rust gaan omdat er te weinig leden of dat er geen activiteiten meer zijn.

Groepsfoto 19 06 2022
De nieuwe schutterij van Achel bewijst dat het ook anders kan. Ongetwijfeld zal de schutterij veel bijval oogsten wanneer ze in 2023 voor de eerste keer deelneemt aan het Oud Limburgs Schuttersfeest, de grootste culturele manifestaties in de beide Limburgen.

Tekst: René Winters, deken-schrijver

 

 

 

 

Presentatie nieuw vaandel bij Schutterij Sint-Anna Achel

Foto 1 Vaandel en processie 13 6 2021De deelnemers aan de afgeslankte Antoniusprocessie v.l.n.r.: gildebroeder Jonathan Loosen, kapitein Bert Jansen, deken-schrijver René Winters en vaandrig - regerend deken Noël Vandekerkhof.Sinds vorig jaar beschikt de heropgerichte – in 2003 - schutterij Sint-Anna  over een nieuw vaandel. Door de opgelegde coronamaatregelen zag de schutterij geen gelegenheid het vaandel te presenteren aan een breed publiek.

Zondag 13 juni 2021 was het dan toch zover. De jaarlijkse Antoniusommegang – op de dag van het naamfeest van Antonius van Padua - vond er plaats in afgeslankte vorm en Schutterij Sint-Anna werd gevraagd mee op te stappen, zij het met slechts vier gildebroeders.

We kregen onze plaats in de processie toegewezen, vlak achter de pastoor die de monstrans droeg met het Heilig Sacrament. De symboliek hierachter is dat de schutterij de beschermers zijn van de 400-jaar oude monstrans met het Heilig Sacramant.

Als schutterij waren we trots erbij te mogen zijn met ons nieuw vaandel. De wijding van ons pronkstuk gaan we doen wanneer alle gildebroeders en gildezusters erbij kunnen zijn. En dat kan de misviering zijn bij de volgende Antoniusprocessie van 2022.

Een ontwerp maken van een vaandel is niet eenvoudig. Wat er op komt te staan moet de identiteit weergeven van de schutterij. In een reeds verschenen artikel in het Limburgs Schutterstijdschrift heeft de Achelse schutterij uitleg verschaft over wat er allemaal afgebeeld staat op het kleurrijke vaandel.

Dubbeltrots zijn we dat het ontwerp samengesteld is door onze gildebroeder Jonathan Loosen. Hij is een gemotiveerd medewerker van de groendienst van de stad Hamont-Achel, maar velen weten niet dat hij gestudeerd heeft aan de kunstacademie. De link naar iets ontwerpen is bij Jonathan nooit veraf. “Ik heb nog het geluk gehad dat ik bij het ontwerpen van het vaandel kon terugvallen op een studierichting van voor het digitaal ontwerpen. Nu is het ontwerpen meer een zaak van ‘kopiëren en plakken’ “, zegt Jonathan Loosen.Foto 2 Vaandel tijdens AntoniusprocessieEen beeld uit de Antoniusommegang in Achel

Tekst: René Winters – deken-schrijver Sint-Anna Achel

Foto’s: May Jansen-Mertens

 

Gildebroeder Piet Lepelaars overleden

piet 2Piet Lepelaars (1944-2021)

 

Maandag 1 maart 2021

Op zondag 28 februari 2021 is onze gildebroeder Piet Lepelaars na een langdurige ziekte bij hem thuis overleden. We verliezen aan Piet een uitstekend lid. Altijd aanwezig op onze activiteiten en steeds bereid om mee te werken, zodat we samen weer een geslaagde activiteit hadden. We zullen hem erg missen omdat hij veel betekende voor onze schutterij. Met zijn kwinkslagen hield Piet altijd de sfeer erin. Op 17 juli 2006 werd Piet lid van onze schutterij. Hij werd 77 jaar.

Enkele reacties van onze leden toen ze het overlijden vernamen:

"Een fijne man, altijd positief ingesteld en erg sociaal ingesteld" - "We gaan Piet erg missen. Alleen zeer jammer dat we door de Covid-19-pandemie geen contact meer hebben gehad" - "Een groot verlies voor de schutterij. Wat zullen we zijn gezellige praatjes met hem missen" - "Triestig nieuws. Piet was een toffe kerel" - "Piet stond altijd klaar voor iedereen" - "De gezellige babbel met Piet blijft voor altijd in onze herinnering - "Een prachtige kerel met een gouden hart. Hij zal erg gemist worden" - "Zo jammer dat we hem moeten missen en hem geen gepast afscheid kunnen geven".

De uitvaart vond in familiekring plaats.